Remisison teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık belirtilerinin sönmesi, remisyon.