Rete Malleolare Laterale teriminin tıbbi anlamı; anat. Dışyan aşıkçının üzeirndeki atardamar ağı.