Retroflexion teriminin tıbbi anlamı; n. Bir organın tersine bükülmesi.