Rhabdophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.