Rutherford teriminin tıbbi anlamı; n. Radyoaktif yıkılma birimi.