Rutidosus teriminin tıbbi anlamı; n. Kornea'nın ölüme yakın gerginliğini kaybederek büzüşmesi.