Ryan Virus teriminin tıbbi anlamı; n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.