Saber Shin teriminin tıbbi anlamı; Konjenital fregnide görülen kılıç kını şeklinde tibya.