Saburral teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu.