Saccate teriminin tıbbi anlamı; a. torba veya cep şeklinde.