Saccharate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.