Saccharogalactorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.