Saccharometabolism teriminin tıbbi anlamı; n. Şeker metabolizması.