Saccharometer teriminin tıbbi anlamı; n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.