Saccharose teriminin tıbbi anlamı; n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.