Saccharosuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda sakaroz bulunması.