Saccharuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.