Saccular teriminin tıbbi anlamı; a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.