Sacculated teriminin tıbbi anlamı; a. kesecikli, kesecik ihtiva eden.