Saccule teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.