Sacculus Endolymphaticus teriminin tıbbi anlamı; İçkulakta dura mater'den yapılmışve lenf ihtiva eden kesecik.