Sacculus Lacrimalis teriminin tıbbi anlamı; Gözyaşı kesesi.