Sacral Index teriminin tıbbi anlamı; Sakrum'un genişliinin 100 ile çarpımının uzunluğuna bölümü;