Sacral Promontory teriminin tıbbi anlamı; Birinci sakral vertebranın ön yüzündeki ileriy doğur çıkıntı gösteren tümsek;