Sacral Vertebra teriminin tıbbi anlamı; Sakrum omurları;