Sacral Vertebrae teriminin tıbbi anlamı; Sakrum omurları.