Sacralgia teriminin tıbbi anlamı; n. Sakrum ağrısı.