Sacrectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.