Salicylazosulphapyridine teriminin tıbbi anlamı; n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.