Sarcoidosis teriminin tıbbi anlamı; n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.