Sclerophthalmia teriminin tıbbi anlamı; n. Skleranın kornea üzerine yapışması.