Scorbutic(Al) teriminin tıbbi anlamı; a. İskorbüte ait.