Scute teriminin tıbbi anlamı; n. Mastoid boşluklarla timpan boşluğunu ayıran kemik safiha.