Secrete teriminin tıbbi anlamı; v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.