Segment teriminin tıbbi anlamı; n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).