Serous Membrana teriminin tıbbi anlamı; Seröz zar, vücudun kapalı boşluklarını döşeyen mezotelyal hücrelerden yapılmış zar;