Sesamoid Bone teriminin tıbbi anlamı; Tendonlardan gelişen ufak kemikli bir nodül; Susamsı kemik, os sesamoides;