Sialoductitis teriminin tıbbi anlamı; n. Stensen kanalı iltihabı.