Sib, Sibling teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Aynı ana ve babadan olan çocuk grubu; 2. kız veya erkek kardeş.