Siriasis teriminin tıbbi anlamı; n. Güneş çarpması.