Sleeplessness teriminin tıbbi anlamı; n. Uyuyamama hali, uykusuzluk.