Sphincteralgia teriminin tıbbi anlamı; n. Sfinkter ağrısı.