Spicule teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük, çiviye benzeyen ve özellikle kemiklerde bulunan oluşumlara verilen isim.