Spiroketer teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.