Splenotoxin teriminin tıbbi anlamı; n. Dalak hücrelerini etkileyen toksik bri madde.