Spondylosyndesis teriminin tıbbi anlamı; n. Omurları cerrahi yoldan birbirlerine tesbit ederek hareketsizleştirme.