Stabkernige teriminin tıbbi anlamı; n. Nötrofil lökositlerin çekirdeği parçalanmamış olanları, stab.