Statutory teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kanuna uygun, kanuni; 2. Yürürlükte olan, geçerli.