Stomatoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Ağzı ışıkla muayeneye yarayan alet, stomatoskop.