Strapping teriminin tıbbi anlamı; n. Yapışkan şerit veya şeritlerle tesbit etme, plasterle tutturma.